Design a site like this with WordPress.com
Primeiros pasos

Un colega que se foi mociño

Voglio però ricordarti com’eri / Pensare che ancora vivi / Voglio pensare che ancora mi ascolti / e come allora sorridi. FRANCESCO GUCCINI, Canzone per un’amica A Coruña, 1 de abril de 2020 Era o 1 de abril de 2002, xa pasaron dezaoito anos. Era a segunda feira de semana santa, lembro moi ben eseSeguir lendo “Un colega que se foi mociño”

Advertisement